NR KONTA

Informujemy, że wpłaty biblioteczne należy dokonywać na konto

Nr 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720

Prosimy o dodanie opisu płatności :

(od kogo – imię i nazwisko,

za co – za aktualizację konta ; za wydanie karty bibliotecznej ; za wypożyczenie międzybiblioteczne; za przetrzymanie ; za wypożyczenie z księgozbioru podręcznego,

dla jakiej biblioteki- Filia CZARNKÓW)