CDN w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej bp.pila.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022.02.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.02.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.02.01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Grzegorza Bogacza, mailowo – g.bogacz@cdn.pila.l lub telefonicznie +48673527011.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Filia w Czarnkowie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Ppłk. Zdzisława Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków. Budynek ma jedno główne wejście. Wejście główne jest od ulicy ppłk. Z. Orłowskego.
 2. Do wejścia prowadzi dwanaście stopni, a dalej schody w klatce schodowej – 19 stopni na pierwsze piętro, gdzie znajduje się lokal biblioteki. Brak jest podjazdów dla wózków. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 67-255-30-31. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.
 3. Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, są oznaczenia kontrastowe na schodach.
 4. Dostosowanie korytarzy
  Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym (parter i jedno piętro). Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 5. Dostosowanie schodów. Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze. Na schodach znajdują się kontrastowe naklejki na stopniach (oznaczające początek i koniec schodów).

 6. Dostosowanie wind. Brak wind.

 7. Dostępność pochylni. Brak pochylni.
 8. Dostępność platform. Brak platform.
 9. Dostępność informacji głosowych. Brak dostępności informacji głosowych.
 10. Dostępność pętli indukcyjnych.
 11. Brak dostępności pętli indukcyjnych.
 12. Dostosowanie parkingów. Przed budynkiem, przy ulicy Orłowskiego znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 13. Prawo wstępu z psem asystującym. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.
 14. Dostępność tłumacza języka migowego. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@cdn.pila.pl; tel. 67 352 70 10). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.