Z dziejów biblioteki

15 września 1952 – rozpoczyna swoją działalność Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Czarnkowie, powołana z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu. Organizatorem placówki był nauczyciel Stefan Krenz, zatrudniony dopiero od 1957 r. jako pracownik etatowy placówki oraz jej pierwszy kierownik. Od początku w pracy pomagała mu żona Jadwiga, od IX 1961 na półetacie. Wraz z przyznaniem etatów bibliotekom pedagogicznym (w r.1957), nastąpiła także decentralizacja budżetów i zakupów książek.

01 stycznia 1973 – Kierownictwo placówki obejmuje nauczycielka, wcześniej tu zatrudniona Urszula Kurzawa. Biblioteka liczyła wówczas ok. 5,5 tys. woluminów i obsługiwała wyłącznie nauczycieli (ok. dwustu).

1974 – Biblioteka otrzymała pierwszą maszynę do pisania (używaną) – przekazaną przez Powiatową Radę Narodową w Czarnkowie.

1975 – Zwiększenie zatrudnienia do dwóch etatów.

1976 – Ze względu na nowy podział administracyjny kraju zmienia się nazwa biblioteki na: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile Filia w Czarnkowie. Wraz z innymi utworzonymi wówczas filiami nasza placówka znalazła się w resortowej sieci bibliotek pedagogicznych pod nadzorem merytorycznym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile.

01 września 1977 – Kierownikiem filii zostaje nauczycielka, mgr Barbara Kolasa. Biblioteka otrzymuje także nową, większą i lepszą lokalizację w centrum miasta (Plac Wolności 6). W nowym lokalu wyodrębniono po raz pierwszy czytelnię. Księgozbiór liczy wówczas ok. 10 tysięcy woluminów, obsługiwano ok. 260 osób, głównie nauczycieli.

1982 – Obowiązki kierownika filii przejmuje zatrudniona we wrześniu mgr Barbara Gurynowicz, zwiększa się liczba zatrudnienia do 3,5 etatu (aż do r. 2000). Księgozbiór liczy ok. 15500 woluminów, obsługiwano ok. 310 czytelników, z czego 80 % stanowili nauczyciele.

1983 – Zakupiono 1848 nowych książek, największy roczny zakup w dziejach biblioteki.

1985 – Po raz pierwszy liczba czytelników przekroczyła 500 osób (515 na końcu roku).

1992 – Początek kłopotów finansowych biblioteki, rozpoczyna się czas poszukiwania sponsorów, rozsyłania listów intencyjnych w poszukiwaniu środków na zakup zbiorów. Wprowadzono cegiełki dla czytelników.

1993 – Pojawia się pierwsza kserokopiarka (używana) w bibliotece jako dar Zakładów Elektrotechnicznych Centra w Czarnkowie. Liczba zarejestrowanych czytelników na końcu roku przekracza pierwszy raz liczbę 1000.

XII 1998 – II 1999 – Wymuszona (nowym podziałem administracyjnym kraju) przeprowadzka do nowego lokalu na peryferiach miasta, przy ul. Przemysłowej 2 A. Nowa siedziba biblioteki jest znacznie większa, przestronna, nowocześnie i estetycznie urządzona (ze środków budżetu miasta Czarnkowa). Dotychczasowa nazwa biblioteki została przemianowana na: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.

1999 – Wraz z reformą systemu edukacji wchodzi w życie ustawa stanowiąca Urząd Marszałka Wielkopolskiego w Poznaniu organem prowadzącym bibliotekę. Nadzór merytoryczny sprawuje Dyrektor Delegatury w Pile Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

2000 – Opracowano, zredagowano i wydano pracę autorstwa naszego Kolegi, Pana Mariana Zaganiaczyka pt.” Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Przewodnik”. Nastąpiło zmniejszenie obsady o pół etatu.

2001 – 2002 – Zakupiono zestaw komputerowy z drukarką (zakup sponsorowany), uzyskano dostęp do Internetu. Obchodzono Jubileusz 50-lecia istnienia placówki, na tę okoliczność wydano informator opracowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce pt. Pedagogiczna Biblioteka w Czarnkowie. 1952-2002. Biblioteka otrzymała skaner i inne nowoczesne urządzenia i wyposażenia biurowe.

2003 – Biblioteka otrzymała nowy zestaw komputerowy z laserową drukarką oraz program komputerowy Sowa. Posiadamy stały dostęp do Internetu.

2004 – Z usług naszych korzysta ponad 1200 czytelników, posiadamy ok. 35 tys. książek, ok. 2,5 tys. roczników oprawionych czasopism (115 tytułów) oraz liczący ponad 800 egzemplarzy zbiór broszur.

Posiadamy także zbiory specjalne: kasety wideo edukacyjne (ponad 100) oraz płyty CD-Rom (ok. 80).

Trwa wprowadzanie księgozbioru do bazy danych w programie Sowa. Dotychczas wprowadzono ponad 4 tys. pozycji.

2005 – Biblioteka otrzymała z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne (skaner+drukarka laserowa+kserokopiarka). Zostało utworzone Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie.

– mgr Barbara Gurynowicz odchodzi na emeryturę a obowiązki kierownika przejmuje mgr Halina Gurda. Jednocześnie zamrożony zostaje etat i pozostaje 2 pracowników: mgr Halina Gurda i mgr Ryszard Grześkowiak.

2006 – zakończyły się nasze problemy kadrowe. W październiku rozpoczyna pracę mgr Wioletta Dobiecka.

– Biblioteka otrzymała nowy zestaw komputerowy do pracy z programem Sowa.

2008 – mgr Ryszard Grześkowiak przechodzi do pracy w Pedagogicznej Bibliotece Publicznej w Pile, a u nas rozpoczyna pracę mgr Monika Fendorf.

– otrzymaliśmy unowocześniony program komputerowy Sowa Marc 21 wraz z modułem „wypożyczalnia” i możliwością zamawiamiania książek przez Internet.

– remont biblioteki poza częścią magazynową, polegał na wymianie podłóg i malowaniu.

2009 – od stycznia wypożyczamy już książki komputerowo.

– w czerwcu zakończyliśmy wprowadzać książki do bazy, wszystkie książki są już zaopatrzone w kody kreskowe.

– od 1 września Urząd Marszałkowski w Poznaniu połączył Bibliotekę Pedagogiczną w Pile z Pilskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Od tego czasu nazwa naszej biblioteki brzmi: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Czarnkowie.

2011 – Z pracy w naszej bibliotece odeszła kol. Monika Fendorf, a jej miejsce zajęła mgr Anna Świątek.