Biblioteka gromadzi, przechowuje, ochrania, opracowuje i udostępnia swoje zbiory. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów Biblioteki określa Regulamin oraz ustalenia wewnętrzne placówki.

Biblioteka ustala i pobiera roczną opłatę za usługi biblioteczne od swoich czytelników. W roku 2022 wynosi ona 10 zł za założenie konta i 10 zł aktualizacja. Wydanie karty bibliotecznej to koszt 2 zł.

W czytelni zgromadzony jest tzw. księgozbiór podręczny, na który składają się wszelkiego rodzaju albumy, przewodniki, encyklopedie, leksykony, słowniki językowe oraz z różnych dziedzin wiedzy, kroniki, atlasy, bibliografie itp. Użytkownicy mają tu wolny dostęp do zbiorów. W wyjątkowych sytuacjach wypożyczamy książki z księgozbioru podręcznego na krótki wyznaczony termin oraz za ustaloną opłatą.

Rezerwujemy książki oraz zamawiamy wypożyczone książki innym użytkownikom. Sprowadzamy książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (na koszt zamawiającego).

Biblioteka prowadzi akcję „Książka za złotówkę”. Za symboliczną złotówkę wszyscy zainteresowani mogą kupić w naszej bibliotece książki z różnych dziedzin wiedzy.

.