Biblioteka Pedagogiczna w Czarnkowie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile  widok od ulicy Bydgoskiej
CDN Piła
CDN w Pile
PBP
Wypożyczalnia
warsztaty
zajęcia
Wystawki
Nowości
previous arrow
next arrow
PlayPause

Adres:
ul. ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków
tel. 67 255 30 31
mail: czarnkow@cdn.pila.pl

————————————–

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek : 8.00 – 18.00
czwartek – nieczynne
2 i 4 sobota miesiąca : 9.00 – 14.00
(11 i 25 maja 2024)
————————————–

Biblioteka gromadzi, przechowuje, ochrania, opracowuje i udostępnia swoje zbiory. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów Biblioteki określa Regulamin oraz ustalenia wewnętrzne placówki.

Biblioteka ustala i pobiera roczną opłatę za usługi biblioteczne od swoich czytelników. W roku 2022 wynosi ona 10 zł za założenie konta i 10 zł aktualizacja. Wydanie karty bibliotecznej to koszt 2 zł.

W czytelni zgromadzony jest tzw. księgozbiór podręczny, na który składają się wszelkiego rodzaju albumy, przewodniki, encyklopedie, leksykony, słowniki językowe oraz z różnych dziedzin wiedzy, kroniki, atlasy, bibliografie itp. Użytkownicy mają tu wolny dostęp do zbiorów. W wyjątkowych sytuacjach wypożyczamy książki z księgozbioru podręcznego na krótki wyznaczony termin oraz za ustaloną opłatą.

Rezerwujemy książki oraz zamawiamy wypożyczone książki innym użytkownikom. Sprowadzamy książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (na koszt zamawiającego).

Biblioteka prowadzi akcję „Książka za złotówkę”. Za symboliczną złotówkę wszyscy zainteresowani mogą kupić w naszej bibliotece książki z różnych dziedzin wiedzy.

.

 

W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Czarnków.

Aktualności

Back to top