Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu ogłasza konkurs „Polecam książkę z mojej Biblioteki”.
Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego i realizowany w tych dwóch kategoriach.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy tekstowo-graficznej rekomendującej książkę.
Nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej wykonuje pracę tekstowo-graficzną promującą wybraną książkę ze zbiorów swojej biblioteki skierowaną do dzieci lub młodzieży.
Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej wykonuje pracę tekstowo-graficzną promującą wybraną książkę ze swojej biblioteki przydatną w pracy nauczyciela.
Pracę należy wykonać w dowolnym programie graficznym w formacie A3 i dostarczyć w formie papierowej do siedziby wybranej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej województwa wielkopolskiego wskazanej w Regulaminie konkursu.
Termin składania prac upływa 18 listopada 2022 roku.
Szczegóły w Regulaminie.
Karta zgłoszenia uczestnika
Serdecznie zapraszamy!

About Author