“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej – Polacy w Unii Europejskiej”

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.‼️

‼️Termin składania prac konkursowych upływa 26 lutego 2024 roku.

‼️Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 marca 2024 r. podczas XXVIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu.

Autorzy najlepszych prac w każdej z trzech kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

👉Tegoroczna edycja konkursu została zaplanowana z myślą o uczczeniu 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zachęcamy zatem do wykonania prac konkursowych poświęconych Polakom w Unii Europejskiej.

👉Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

👉Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną z Kalisza, Konina, Leszna i Piły.

👉Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii (wykaz adresów w regulaminie i na stronie internetowej https://www.umww.pl/publiczne-biblioteki-pedagogiczne).

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu oraz wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły: https://bppila.cdnpila.pl/polacy-w-swiecie-znani-z…/

Regulamin konkursu

Karta uczestnika

Uchwała Nr 6074/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2023r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

About Author